Til dere som jevnlig behandler hunden mot revens lille dvergbendelorm ifbm reise til Sverige.

Det har vært en del misforståelser rundt dette. Nå er det midlertidig unntak fra at hunder må være behandlet mot revens dvergbendelorm før de kommer til Norge. Hunder som reiser hjem fra utlandet uten ormekur blir ikke nektet innreise til Norge. Det er hundeeiers ansvar å forsøke å få utført denne behandlingen hos veterinær i utreiselandet 24 – 120 timer før ankomst til Norge. På grunn av koronaviruset er mange veterinærklinikker i utlandet kun åpne for akuttpasienter. Dersom dette gjelder der du er, vil ikke Mattilsynet kreve at hunden har fått behandling mot Revens dvergbendelorm før innreise til Norge.

Unntaket er midlertidig og gjelder kun hvis slik behandling ikke er mulig på grunn av stengte veterinærklinikker.

Det gjelder ikke for dere som behandler her i Norge med 28 dagers mellomrom.

Hvis dere har reist etter siste behandling skal dere fortsatt tilstrebe å behandle innen fristen på 28 dager. Vi har klinikken åpen foreløpig, men dette vurderes fortløpende. Kan du ikke komme til klinikken med hunden pga sykdom eller karantene/isolasjon kan du få noen andre til å komme med hunden. Et annet alternativ er at vi foreskriver medisin på apotek som du/andre henter og gir hunden hjemme. Denne behandlingen kan ikke attesteres i passet på et senere tidspunkt.

Er dere forsinket med ormekuren eller ikke fått gitt ved innreise til Norge skal hunden holdes i hjemmeisolasjon til minst ett døgn etter behandlingen er gitt. I denne perioden er det veldig viktig å plukke opp hundens avføring med plastpose, lukke posen og kaste den på forsvarlig måte.

Har dere ikke reist siden siste behandling trenger man ikke å behandle.

Kontakt oss hvis dere har spørsmål. Se informasjon på Mattilsynets hjemmesider:


 

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/naa_er_det_midlertidig_unntak_fra_at_hunder_maa_vaere_behandlet_mot_revens_dvergbendelorm_for_de_kommer_til_norge.38036

Ormekur ved reise

© 2016 av Ann Kristin Grønning/Steinkjer Dyreklinikk AS. Lagd med Wix.com

 • w-facebook

Lik oss på Facebook

Behandlinger

 • Poliklinisk behandling

 • Indremedisinske utredninger

 • Kirurgi, bløt- og beinvev (ortopedi)

 • Digital røntgen

 • Ultralyd

 • Manuell overvåking ved anestesi

 • Avansert overvåkingsutstyr

 • Akupunktur

 • Rehabilitering

 • Hjerteutredning inkl. EKG

 • Laboratorium

 • Ernæringsrådgivning

 • Tannbehandling

 • Vaksinering

 • ID-merking

 • Hospitalisering

 • Kastrering/sterilisering

 • Foredragsvirksomhet

 • Salg av fôr og pleiemidler

Åpningstider

8:30 - 19:00

Mandag og torsdag

 

08:30 - 16:00

Tirsdag, onsdag og fredag

 

ADRESSE

Strandvegen 22A
7713 Steinkjer

 

E-post: post@dyreklinikken.no
Tel:  74 16 32 77